Licencjonowanie systemu


System MASTA oferowany jest w standardowym zakresie funkcjonalnym z pięcioma licencjami pozwalającymi na korzystanie przez uzgodnioną liczbę użytkowników w dowolnej konfiguracji komputerów i/lub mobilnych terminali radiowych (liczba licencji może być zwiększona).

AXED dostarcza sieć radiową oraz sprzęt ADC współpracujący z systemem.

W przypadkach szczególnych AXED koordynuje zakup sieci i sprzętu dokonywany przez dostawców innych.